DISCLAIMER

Deze website bevat informatie, gegevens, grafische afbeeldingen, foto’s, software en andere zaken die door auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Het gebruik van voornoemde zaken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

De op onze website vermelde informatie en gegevens zijn door Groente & Fruit - Gewóón Vers ter algemene informatie opgesteld en gelden niet als juridisch advies. Groente & Fruit - Gewóón Vers stelt de op deze website vermelde informatie en gegevens zorgvuldig samen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie en gegevens. Internetabonnees en online lezers dienen bij een van de advocaten advies in te winnen alvorens zij op basis van de op deze website vermelde informatie en gegevens handelen.

Deze website bevat links naar andere websites. Groente & Fruit - Gewóón Vers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op deze websites.